ПРАВИЛА УЧАСТІ У БОНУСНІЙ ПРОГРАМІ КАФЕ ТОВ «ОЗО РЕСТ-ТРЕСТ» (далі – Правила)

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. Терміни та скорочення у цих Правилах вживаються в такому значенні:
1.1.1. «Організатор» – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗО РЕСТ-ТРЕСТ» (місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, код ЄДРПОУ 41201601).
1.1.2.«Бонусна картка», «Картка» – матеріальний носій, що підтверджує право Учасника на отримання бонусів у розмірі, встановленому для відповідного виду Картки.
1.1.3. «Учасник/и» – повнолітня дієздатна фізична особа, яка приймає участь у бонусній програмі Кафе.
1.1.4. «Мережа кафе ТОВ «ОЗО РЕСТ-ТРЕСТ» — кафе «Старомак», «У Хромого Пола», «Бодегіта дель Медіо» на території України, які належать ТОВ «ОЗО РЕСТ-ТРЕСТ».
1.1.5. «Програма» — безстрокова бонусна програма Кафе.
1.1.6. «Бонус» – нараховані бали, які можна використати для розрахунку за товари/послуги в Кафе відповідно до цих Правил.
1.1.7. Бал – умовна облікова одиниця, яка нараховується на Картку Учасника програми в рамках цих правил і яка списується при отриманні Учасником Бонусу.
1.1.8. «Розпорядник бази даних» – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗО РЕСТ-ТРЕСТ»
1.2. Види Бонусних карток:
1.2.1. «Частий Гість» – дає право на накопичення Бонусу у розмірі 5% від суми рахунку;
1.2.2. «Постійний Гість» – дає право на накопичення Бонусу у розмірі 10% від суми чеку;
1.2.3. «Друг Кафе» – дає право на накопичення Бонусу у розмірі 15% від суми чеку.

2. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ КАРТКИ
2.1. «Частий Гість»
2.1.1. Для отримання картки «Частого Гостя» Учаснику необхідно зробити одноразову покупку в Кафе на суму від 777,00 гривень в одному чеку, після чого звернутись до адміністратора Кафе та отримати картку «Частий Гість» за умови заповнення Анкети Гостя (анкети учасника бонусної програми). Картка активується Організатором протягом 10 робочих днів від дати подання Учасником заповненої Анкети адміністратору Кафе у приміщенні Кафе.
2.2. «Постійний Гість»
2.2.1. Отримати картку «Постійний Гість» мають право Учасники, які вже мають картку «Частий Гість». Під отриманням картки «Постійний Гість» мається на увазі встановлення на картці «Частий Гість» відповідного Бонусу згідно з умовами бонусної програми до рівня картки «Постійний Гість».
2.2.2. Для отримання картки «Постійний Гість» Учасник повинен придбати у кафе продукцію на суму 10.000 грн і більше з моменту активації картки «Частий Гість» з пред’явленням активованої картки «Частий Гість» під час кожного розрахунку.
2.3. «Друг Кафе»
2.3.1. Отримати картку «Друг Кафе» мають право Учасники, які вже мають картку «Постійний Гість». Під отриманням картки «Друг Кафе» мається на увазі встановлення на картці «Постійний Гість» відповідного Бонусу згідно з умовами бонусної програми до рівня картки «Друг Кафе».
2.3.2. Для отримання картки «Друг Кафе» Учасник повинен придбати у кафе продукцію на суму 10.000 грн і більше з моменту активації картки «Постійний Гість» з пред’явленням активованої картки «Постійний Гість» під час кожного розрахунку.

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ
3.1. 1 накопичений бонус на Картці дорівнює одній гривні.
3.2. Учасник може розрахуватися накопиченими бонусами перед здійсненням розрахунку, за умови повідомлення офіціанта про такий намір та про суму бонусів, яка підлягає списанню. Бонуси можуть списуватися повністю або частково, за бажанням Учасника.
3.3. Бонуси можна використати для зменшення вартості товарів протягом 6 місяців. Невикористані протягом 6 місяців бонуси анулюються.
3.4. Актуальний баланс накопичених бонусів Учасника відображається у чеку при здійсненні розрахунку.
3.5. Бонус не може бути списаний при купівлі окремих видів товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів) через встановлений відповідними нормативно-правовими актами України мінімальний розмір вартості для таких видів товарів
3.6. Загальна сума списаних бонусів не може бути вищою за 30% сумарної вартості продукції в чеку (без урахування вартості алкогольних напоїв, тютюнових виробів)

4. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ
4.1. Організатор має право відмовити в участі у Програмі в разі відсутності технічної можливості для надання Учаснику картки, або нарахування бонусу на момент звернення такого Учасника.
4.2. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, відправивши Розпоряднику бази даних письмове повідомлення (у тому числі, на електронну адресу, шляхом відправлення повідомлення на мобільний номер тощо) щодо припинення участі. Після отримання Розпорядником бази даних такого повідомлення, членство Учасника в Програмі припиняється.
4.3. Строк дії Бонусної картки складає один рік з моменту її активації, після чого вона може бути заблокована. Учасник має право на продовження строку дії Картки за винятком випадків, коли Картка була заблокована Організатором або Розпорядником бази даних, або учасник за власною ініціативою припинив свою участь у програмі. Для подовження строку дії Картки Учаснику треба використати її у Кафе при здійсненні розрахунку за замовлення.
4.4. Бонусна картка блокується, а Учасник втрачає право на участь у бонусній програмі в разі відкликання своєї згоди на обробку його персональних даних.
5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
4.1. Учасник надає Організатору та Розпоряднику бази даних право збирати, реєструвати, накопичувати, обробляти, зберігати, адаптувати, змінювати, знищувати, оновлювати, поширювати і використовувати свої персональні дані, внесені Учасником в Анкету Учасника, в рамках і з метою реалізації Програми, а також з метою інформування Учасника про акції або інші заходи, що проводяться Організатором, а також з метою виявлення уподобань Учасників. Учасник надає свою згоду на занесення своїх персональних даних до бази даних учасників бонусної програми Кафе.
4.2. Учасник погоджується на отримання інформації від Організатора та його партнерів за допомогою телефону, електронної пошти, поштової адреси та інших каналів комунікації, зазначених в реєстраційній формі.
4.3. Відомості про базу персональних даних учасників бонусної програми Кафе:
4.3.1. Власник бази даних – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗО РЕСТ-ТРЕСТ» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5).
4.3.2. Розпорядник бази даних – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗО РЕСТ-ТРЕСТ» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5)
4.3.3. Місцезнаходження бази даних: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Про суміщення умов цих Правил з умовами інших програм або акцій, що проводяться Організатором дізнавайтеся безпосередньо в Кафе або на сайті Кафе — www.fozzyrest.com.ua.
6.2. Учасник має право відмовитись від права на отримання Бонусу за умовами цієї Програми.
6.3. Учасник не має права передати іншій особі своє право на отримання бонусу. Учасник не має права передавати свою Картку третім особам.
6.4. Організатор залишає за собою право змінювати ці Правила на власний розсуд.
6.5. Факт участі в Бонусній програмі означає ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх виконувати.
6.6. Інформація і матеріали, що розміщені на сайті www.fozzyrest.com.ua, надані Організатором «як вони є». Ні за яких обставин Організатор не несе відповідальності за шкоду, в т. ч. будь-які прямі, навмисні, випадкові, послідовні, або інші дії, що можуть бути наслідком можливості/ неможливості використання сайту або матеріалів, розміщених на ньому. Організатор не надає ніяких гарантій, в т.ч. гарантії того, що у роботі з веб-сайтом Учасники захищені від вірусів або інших шкідливих елементів, ушкоджень та помилок.

Поділитись новиною:
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google